ستون نوع بار بار

پیشرو چین است سلول باربری فولاد ضد زنگ، سلول بار فشرده سازی تنش بازار محصول